Jesteś ważny, Pinku!

Jesteś ważny, Pinku!

Czy można nauczyć dziecko, że jest ważne i wartościowe, nie rozpieszczając go i nie pozwalając “wejść sobie na głowę”? Książka Jesteś ważny, Pinku! Książka o poczuciu własnej wartości dla dzieci i dla rodziców trochę też ze strony www.taniaksiazka.pl jest lekturą, pokazującą nie tylko, że jest to możliwe, ale też jak to zrobić.

Poznaj Pinka

Pink jest sympatycznym potworkiem przeżywającym swoje dziecięce rozterki i trudności. Już w pierwszym rozdziale dowiadujemy się, że jest on dość nieśmiały i w sumie sam nie wie, kim jest. Razem z jego opiekunką, próbują to odkryć i w końcu się udaje!

Rozmowa

Książka “Jesteś ważny Pinku! Książka o poczuciu własnej wartości dla dzieci i dla rodziców trochę też” jest napisana w formie dialogu. Bardzo mało znajdziemy tam narracji. Daje to poczucie przysłuchiwania się prawdziwej rozmowie.

Czytając Pinka rodzice i dzieci mają okazję zapoznać się ze zwrotami, które nie krzywdzą innych, z pytaniami pełnymi ciekawości, parafrazami czy konkretyzacją, które są podstawą pozytywnego i pełnego szacunku dialogu.

Stawianie granic

Ktoś może pomyśleć, że przecież dziecku nie można pozwalać na wszystko. Będzie miał rację. Szacunek, otwartość i empatia dla dziecka nie zakłada braku granic. Pink wraz ze swoją opiekunką odkrywa i ustanawia te granice. Znajduje motywację do posprzątania pokoju, dowiaduje się, czym jest przyjaźń i wzajemny szacunek. To zdecydowanie nie jest promowanie samowolki, ale raczej świadomego i odpowiedzialnego kształtowania młodego człowieka.

Co z tą wartością?

“Jesteś ważny, Pinku!” przekazuje dzieciom jedną z najważniejszych prawd. Jesteśmy ważni i wartościowi, bez względu na to, co mamy i jacy jesteśmy. Możemy mylić się, popełniać błędy i wyciągać z nich wnioski. To właśnie główna lekcja płynąca z tej książki.

Oprócz tego, że dzieci słuchają o tym, że Pink jest ważny, po każdym rozdziale mają szanse przenieść to na siebie. Autorzy książki proponują dzieciom ćwiczenia, dzięki którym mogą zwizualizować i zobaczyć swoje mocne strony, rzeczy, za które mogą być wdzięczne. Podejmują też próby opisania siebie samych, takimi, jakimi się widzą.

Nie tylko dla dzieci

Czytając tę książkę dzieciom i wykonując wspólnie z nimi ćwiczenia, także dorośli mają szansę na zweryfikowanie własnych przekonań o sobie samych. Mają okazję przypomnieć sobie lub poznać wyrażenia i zwroty wyrażające troskę, zachęcające do podejmowania wyzwań i wspierające. To szczególnie ważne dla rodziców, nauczycieli i opiekunów, którzy chcą być mądrymi towarzyszami w rozwoju młodych ludzi.

“Jesteś ważny, Pinku!” to ciepła opowieść o bliskości, poczuciu własnej wartości, sprawczości i podejmowaniu odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.

 

>>>