majątek
Kategorie:

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Avatar
Opublikowane przez dev5e2

Czasami w przypadku sprzedaży nieruchomości trudno jest określić jej wartość. Składają się na nią różne czynniki, takie jak lokalizacja czy stan techniczny. Mało kto jest ze stuprocentową pewnością wykonać to zadanie. W takiej sytuacji należy zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy majątkowego. Krótko mówiąc, jest to osoba, która zajmuje się wyceną i określaniem wartości nieruchomości. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że jego kompetencje są dużo większe. Kim w takim razie jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy — kim jest?

Rzeczoznawca majątkowy (Nowa Sól) to zawód regulowany, czyli ograniczają go przepisy prawa. Jest to osoba fizyczna, która posiada odpowiednie uprawnienia pozwalające na szacowanie nieruchomości. Aby zostać rzeczoznawcą majątkowym, należy wcześniej zdać egzamin państwowy i zostać wpisanym do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. W tej chwili nabywa on prawo do wykonywania zawodu oraz tytuł zawodowy “rzeczoznawca majątkowy”.

A czym się on zajmuje? Głównym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i innych przedmiotów na stałe związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca, po oszacowaniu nieruchomości, sporządza na piśmie opinię o jej wartości w formie operatu szacunkowego. Ma on jednak prawo do wykonywania ekspertyz i opracowań, które nie stanowią operatu szacunkowego. Dotyczy to m.in. rynku nieruchomości, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości czy określania wartości nieruchomości dla prywatnego inwestora.

Czym jeszcze zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy (Nowa Sól) wykonuje swój zawód pod postacią jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki osobowej lub w ramach stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej u przedsiębiorcy zajmującego się wyceną nieruchomości. Warto wiedzieć, że przedsiębiorstwo może prowadzić działalność z zakresu oceniania wartości nieruchomości tylko w sytuacji, gdy jest ona wykonywana przez rzeczoznawcę majątkowego.

Ważną informacją jest to, że rzeczoznawca majątkowy może pełnić funkcję biegłego sądowego. Jest to szczególnie ważne w sytuacji sporów sądowych dotyczących nieruchomości. Ponadto jest on zobowiązany do ciągłego rozwijania swoich kwalifikacji zawodowych. Jest to podyktowane faktem, że przepisy w prawie gospodarczym cały czas ulegają zmianie. Informacje, które pozyskuje rzeczoznawca w ramach wykonywania swojego zawodu, są chronione tajemnica zawodową. Oznacza to, że można uzyskać do nich dostęp wyłącznie na polecenie sądu.

Jak widać rzeczoznawca posiada szereg kompetencji. Oczywiście, także w tym zawodzie jest możliwość popełnienia pomyłki. Jest więc zobowiązany wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nie jest łatwo zostać rzeczoznawcą majątkowym. Nie może nim zostać osoba karana, a za wszelkie oszustwa bądź nieprawidłowości, których się dopuści, podlega odpowiedzialności zawodowej. Rzeczoznawca majątkowy jest niezwykle ważny, szczególnie w procesie kupna lub zbycia nieruchomości.