środowisko
Kategorie:

Doradztwo środowiskowe – czy warto?

Avatar
Opublikowane przez dev5e2

Ochrona środowiska i ekologia stają się coraz ważniejszym czynnikiem w prowadzeniu biznesu. Klienci często warunkują zlecenie prac lub zakup konkretnego towaru czy usługi od spełnienia przez dostawcę środowiskowych wymagań prawnych, norm, albo innych wymagań korporacyjnych, tzw. dobrych praktyk. Spełnienie wszystkich tych wymagań wymusza na firmach tworzenie osobnych stanowisk oraz zatrudnianie fachowców z zakresu ochrony środowiska, którzy na własną rękę, poprzez kosztowne szkolenia, seminaria oraz opinie prawne, próbują dopasować wymagania do specyfiki firmy. Innym rozwiązaniem jest zewnętrzne doradztwo w zakresie ochrony środowiska, prowadzone przez fachowców z branży, którzy posiadają bogate doświadczenie, wiedzę oraz zaplecze prawne.

Na czym polega doradztwo środowiskowe?

Dla firmy, która nie posiada dużego zaplecza prawnego ani administracyjnego, doradztwo w zakresie ochrony środowiska jest najlepszym rozwiązaniem. Firma zgodnie z zakresem umowy otrzymuje pełny nadzór prawny i informacje o zmieniających się wymaganiach. Na stronie przedsiębiorstwa Ekolog (https://ekolog.pl/oferta/dla-firm/stala-obsluga-firm) można przeczytać, iż w obręb usługi wchodzi nie tylko weryfikacja wymagań prawnych, ale również pełna sprawozdawczość oraz reprezentowanie firmy przed organami zewnętrznymi w zakresie ochrony środowiska.

Doradztwo, ochrona środowiska a sprawozdania

Ochrona środowiska to w dużej mierze sprawozdawczość. Praktycznie w każdej firmie, która prowadzi usługi lub produkcję powstaje obowiązek sprawozdawczości środowiskowej, lub ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Dotyczy to zarówno małych, jednoosobowych działalności, jak również warsztatów samochodowych, stolarni, dużych zakładów przemysłowych, kopalni lub elektrowni.

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska może zdjąć te obowiązki z przedsiębiorcy, dzięki czemu nie musi on kontrolować, czy sprawozdanie trzeba złożyć w ciągu kwartału, roku lub do konkretnej daty. Firma nie musi również zastanawiać się, w jaki sposób pozyskać informacje do sprawozdania — wszystkie wytyczne poda mu doradca środowiskowy. Również sposoby obliczania, na przykład ilości emisji węglowodorów alifatycznych w płynie dezynfekującym do rąk, lub decyzja, które worki foliowe albo tzw. reklamówki zaliczają się do opłaty produktowej, pozostają po stronie specjalisty w tym obszarze. Doradztwo środowiskowe zdejmuje z przedsiębiorstwa obowiązek pilnowania dat oraz zdobywania coraz to nowszych informacji na temat wymagań przepisów prawa, jakie musi spełniać firma.

Co oznacza dla firmy doradztwo środowiskowe, reprezentujące ją przed organami zewnętrznymi?

Organy zewnętrzne to przede wszystkim Inspekcja Ochrony Środowiska, ale nie tylko. Obecnie ochrona środowiska wchodzi również w obszar zainteresowania Krajowej Administracji Skarbowej, SANEPIDU, a nawet Inspekcji Pracy czy Inspekcji Handlowej. Wszystkie te urzędy mają prawo zadawać pytania dotyczące postępowania firmy w wybranych zagadnieniach środowiskowych. Dana firma często musi zatrudnić osobę, która jest biegła w sprawach dotyczących konkretnych zagadnień środowiskowych. Częstym przypadkiem podczas kontroli jest nałożenie kary finansowej nie z powodu niedopełnienia przez przedsiębiorstwo konkretnego wymogu, lecz np. z powodu braku wiedzy, gdzie znajduje się potwierdzenie. Doradztwo środowiskowe, reprezentując firmę przed organem zewnętrznym, nie tylko porozumiewa się tym samym językiem, ale w niektórych sprawach potrafi zinterpretować przepisy na korzyść firmy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo musi spełnić dodatkowe nakazy, doradztwo ochrony środowiska łatwiej znajdzie rozwiązanie, które zadowoli obie strony.

Korzystając z usług doradztwa w zakresie ochrony środowiska, przedsiębiorstwo nie tylko oszczędza na dodatkowym etacie, kosztownych szkoleniach i opiniach prawnych. Firma ma pewność, że zamawiając zewnętrzne, profesjonalne doradztwo, ochrona środowiska w jej strukturach jest w dobrych rękach, a właściciele mogą spokojnie zająć się prowadzeniem biznesu.